Завдання щодо організації роботи під час карантину з 27.04 по 30.04.2020р.

 

Завдання
щодо організації роботи під час карантину
з 27.04 по 30.04.2020р.
Додаток №6  до наказу
Добропільського  НВК №1
від 12.03.2020р. №12.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НВК №1
___________В.І. Дементьєва

 

 

  1. Під час карантину діяльність педагогічних працівників здійснюється відповідно до встановленого навчального навантаження, розкладу навчальних занять та режиму робочого часу.
  2. Розмістити Додаток №6 до наказу Добропільського НВК №1 від 12.03.2020р. №12.на шкільному сайті, на гугл-диску з наданням доступу класним керівникам, вчителям-предметникам для корегування завдань та в гугл-класі.

 

Дементьєва В.І., учитель математики

  Понеділок, 27.04 Вівторок, 28.04 Середа, 29.04 Четвер, 30.04
9-А  

АЛГЕБРА.

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Урок №1

Опрацювати § 21 «Комбінаторні задачі».

https://www.youtube.com/watch?v=mv31uonnAqM

Розв’язати номери усно 896-899,

Письмово 901, 903, 905.

 

 

ГЕОМЕТРІЯ. « Симетрія відносно прямої»  Опрацювати §20.

https://www.youtube.com/watch?v=m9bDbmX0pmc

Виконати усно номери 927 – 929. Виконати письмово 930, 932, 934, 937, 939

 

 

АЛГЕБРА

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Урок №2

Опрацювати § 22 «Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події»  https://www.youtube.com/watch?v=mRJJVsLODuk

Розв’язати номери усно 929, 930. Письмово 931, 933

 

ГЕОМЕТРІЯ. «Поворот»

Опрацювати §21

https://www.youtube.com/watch?v=Po-sRb2V048

Розв’язати номери усно 950, 951

Письмово 955, 959

 

9-Б  

АЛГЕБРА.

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Урок №1

Опрацювати § 21 «Комбінаторні задачі».

https://www.youtube.com/watch?v=mv31uonnAqM

Розв’язати номери усно 896-899,

Письмово 901, 903, 905.

 

 

ГЕОМЕТРІЯ. « Симетрія відносно прямої» Опрацювати §20.

https://www.youtube.com/watch?v=m9bDbmX0pmc

Виконати усно номери 927 – 929. Виконати письмово 930, 932, 934, 937, 939

 

 

АЛГЕБРА.

Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Урок №2

Опрацювати § 22 «Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події»

https://www.youtube.com/watch?v=mRJJVsLODuk

Розв’язати номери усно 929, 930. Письмово 931. 933

 

ГЕОМЕТРІЯ. «Поворот»

Опрацювати §21

https://www.youtube.com/watch?v=Po-sRb2V048

Розв’язати номери усно 950, 951

Письмово 955, 959

 

 

 

Дементьєв Петро Іванович,  учитель інформатики
Урок Понеділок 27.04.2020 Вівторок 28.04.2020 Середа 29.04.2020 Примітки
1 9А І гр 9А ІІгр 10А ІІ гр
2 9А І гр 9А ІІгр 10А ІІ гр
3 8А І гр 8А ІІ гр
4 8А І гр 8А ІІ гр
5 6А І гр – П ІІ гр – Н
6 6А І гр – П ІІ гр – Н 
7 10А І гр 10Б І гр 10Б ІІ гр
8 10А І гр 10Б І гр 10Б ІІ гр

 

 

Баско Ірина Миколаївна, англ.мова

Клас ПН 27.04 ВТ 28.04 СР 29.04 ЧТ 30.04 ПТ 01.05
5 Повторити вживання артиклів

 

Впр.2 стр.152-153 (усно) Впр.1 стр. 154 ( чит.)

Впр.2 стр.155 ( пис)

6 Б Повторити  Present Perfect Впр.3 стр.175( письм)

 

Впр.4 стр.176( .усно)
7(Ігр.) Впр.2 стр.151( усно)

 

Впр.3стр151 (  письмово)

 

Впр.4 стр.152 ( усно)
8(Ігр.)  Повторити    Passive Voice

 

Скласти 8 речень з Passive Voice

вислати на Вайбер або Telegram,0501051858

Стр.197 слова ( перекл)

Впр.1 стр.199 ( усно)

9 Повторити    Passive Voice

 

 Скласти 8 речень з Passive Voice

вислати на Вайбер або Telegram,0501051858

Впр.3 стр.193( письм)

Впр. В стр.197 (усно)

10 Повторити Passive Voice

 

Впр.1 стр.146(усно)

Впр.2 стр.147 ( усно)

 Скласти 10 речень з Passive Voice

вислати на Вайбер або Telegram,0501051858

11 Впр. 1 стр.159( усно)

Впр.4 стр.160 ( письм)

 

Повторити Passive Voice

 

Скласти 12 речень з Passive Voice

вислати на Вайбер або Telegram,0501051858

 

 

 

Бондарчук Л.М., учитель математики
6 клас 7 клас 8 клас 10 клас 11 клас
Пн

27.04

П.24 повт., розв. 916,918,928 П.21 повт.,відп., на пит., розв., 815,817,821 П.33 просит.,розібрати прик., № 4,5,7,розв., 33.2,33.4,33.6,33.10,33.12,33.24 П. 17 прочит,відп. на пит., розв.,17.4,17.2,17.14,17.20
Вт

28.04

П.31 проч. Відп. На пит. Розв. № 1412 (1,3), 1413 (3,4), 1416 Геометрія

П. 25 прочит,зробити консп,відп. на пит.,розв. 656,658,660

Геометрія

П.15 повт.,розв., 15.26,15.28,15.32 ( 1,4),15.45,15.46

Геометрія

П. 11, повт. Формули площ поверхонь тіл обертання

розв. № 11.36, 11.38, 11.40

 

Ср

29.04

Повт.31 «Властивості рівнянь» П. Розв. 1422

Повт. «Розподільний закон»

 

Алгебра

П.24 повт. П. 25 прочит, відп., на пит., 946,952(1,4),954 (1),961 (1,2)

Геометрія

П.23  вик. Консп., відп. На пит

№844 (1,2), 846 (1), 848, 851 (1)

Геометрія

П.15розв. самост.роб. №6

Алгебра

Викон. Самост. Роб №3, ст. 168

Чт

30.04

П. 31 відп. на питання, розв. 1424 (1,2), 1426 (1), 1428 Геометрія

П.25 повт., розв., 662,664,666 (по бажанню)

Алгебра

П.22 прочит.,розібрати прик., в тексті, розв., 836 (1,2), 838 (1), повт 859

Алгебра

П.34 прочит.,розібрати прикл. В тексті, конспект,

розв. № 34.14,34.2,34.17,34.20,34.22

 

 

 

Гунько Наталя Вікторівна,  фізика, астрономія, природознавство

Клас Понеділок 27.04 Вівторок, 28.04 Середа, 29.04 Четвер, 30.04
5 Грунтове середовище життя організмів.

Опрацювати §42. Відповісти на запитання 1- 4 с. 184 (письмово)

Перейти за посиланням і відгадати загадки:

Відеоурок

 

 

Взаємозв’язки між організмами у природі.

Опрацювати §43. Відповісти на запитання 1-4 (усно), 5-6 (письмово) с.188

Скласти кросворд за темою «Організми та їх середовища життя»

Відеоурок

 

 

7 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда.

Опрацювати §27. Відповісти на запитання 1-6  с.179. Впр. 27(3,4)

Відеоурок

 

Умови плавання тіл.

Опрацювати §28 (скласти конспект). Впр. 28 (5,10,11).

Виконати експериментальне завдання с. 185

 

 

 

8 Паралельне з’єднання провідників.

Повторити §31. Опрацювати §32 (виписати співвідношення для I, U, R). Впр. 32(1-3)

Відеоурок

 

Л. р. №5 «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»

Відео до уроку

 

 

9 Рух тіла під дією кількох сил. Вертикальний рух.

Повторити §35, записати розв’язок задачі 3. Впр. 35(1,3)

Відеоурок

 

 

Рух тіла під дією кількох сил. Рух по похилій площині.

§35 (записати розв’язок задачі 4). Впр. 35(4,6)

Відеоурок

 

 

Рух тіла під дією кількох сил. Система зв’язаних тіл.

Відеоурок

 

Відеоурок

 

 

10 Практикум з розв’язування задач

Відеоурок

 

Повторити §33. Розв’язати задачі (завдання в Classroom)

Узагальнюючий урок з теми: «Властивості пари, рідини, твердих тіл».

Повторити §31-35. Допрацювати попередні завдання. Виконати тестові завдання за посиланням:

 

11 Лабораторна робота «Спостереження інтерференції і дифракції світла»

 

Лабораторна робота «Визначення довжини світлової хвилі»  с. 206

 Астрономія

Сонце. Зорі. Еволюція зір.

Повторити §19-26. Виконати тестові завдання за посиланням:

 

Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома.

Опрацювати §36. Відповісти на запитання с.214 (усно)

Відеоурок

 

 

Денисова Аліна Юріївна, учитель історії

Клас Понеділок

 

Вівторок

 

Середа

 

Четвер

 

7 Всесвітня історія
Тема:  Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Країни Центральної та Східної Європи в Х – ХV ст.»Матеріали.Д/З. Написати есе (до 1 стор): «Монгольська навала на Східну Русь: зустріч чи зіткнення цивілізацій?»
(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 1 стор.)Дедлайн – 01 травня.Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com
Історія України
Тема:    Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»Матеріали.Д/З.
«…І не було чути (нічого) од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його  і  од  звуків  іржання  стад  коней його,  і  сповнена  була земля Руська ворогами».Дайте письмово відповіді на запитання.1.         Про яку подію йдеться в наведеному уривку з документа?2.         Коли вона відбулась?3.         З яким явищем була пов’язана? Та яке історичне значення мала?(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 1 стор.)Дедлайн – 01 травня.Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com
 

 

Історія України
Тема:   Південноукраїнські землі та  Крим у XVIII ст..

Параграф – 36
Читати, знати зміст.

 

Д/З. Написати коротке есе (0,5 стор.) на тему: «Князь Потьомкін та його роль в історії України».

(Надрукувати. TNR, 14 кегль.)

Дедлайн – 01 травня.

Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com

 

Всесвітня історія
Тема:  Освічений абсолютизм.

Параграф № 23 (відповідно).

Д/з. Письмово дати відповідь на запитання:  «Які заходи Марії Терезії, Йосипа ІІ, Фрідріха ІІ та Катерини ІІ можна охарактеризувати як прояв політики освіченого абсолютизму?»

(Надрукувати. TNR, 14 кегль, 0,5 стор.)

Дедлайн – 01 травня.

Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com

9 – А  Правознавство

Тема: Професія «юрист».

Параграф № 26-27

 

Д/з. Написати коротке есе: «Мій рівень довіри до правоохоронних органів України». (Свою позицію – пояснити).
(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 1 стор.)

Дедлайн – 01 травня.

Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com

 

 Історія України
Тема: Узагальнюючий урок з теми: «Українські землі на початку ХХ століття».Повторити параграфи № 29-37.
Д/з. Уявіть себе сучасником подій початку XX ст., мешканцем західноукраїнськихземель. Прибічником якої політичної сили ви виступали б? Свій вибір поясніть.
(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 1 стор.)Дедлайн – 01 травня.Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com
Всесвітня історія
Тема: Китай у др.пол.XIX ст.. – перш. ХХ ст..Параграф № 22
Читати, знати зміст.Д/з.Дати коротку (письмову) відповідь на запитання: «Які причини призвели до перетворення Китаю на напівколонію великих держав?»(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 0,5 стор.)Дедлайн – 01 травня.Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com
9 – Б  Історія України
Тема: Узагальнюючий урок з теми: «Українські землі на початку ХХ століття».Повторити параграфи № 29-37.
Д/з. Уявіть себе сучасником подій початку XX ст., мешканцем західноукраїнськихземель. Прибічником якої політичної сили ви виступали б? Свій вибір поясніть.
(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 1 стор.)Дедлайн – 01 травня.Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com
Правознавство

Тема: Професія «юрист».

Параграф № 26-27

 

Д/з. Написати коротке есе: «Мій рівень довіри до правоохоронних органів України». (Свою позицію – пояснити).
(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 1 стор.)

Дедлайн – 01 травня.

Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com

   Всесвітня історія
Тема: Китай у др.пол.XIX ст.. – перш. ХХ ст..Параграф № 22
Читати, знати зміст.Д/з.Дати коротку (письмову) відповідь на запитання: «Які причини призвели до перетворення Китаю на напівколонію великих держав?»(Надрукувати. TNR, 14 кегль. До 0,5 стор.)Дедлайн – 01 травня.Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com
10 – А   Громадянська освіта
Тема: У чому полягає сутність підприємництва?
Параграф 6.5, 6.6.Читати, знати зміст.
 
10 – Б      Громадянська освіта
Тема: У чому полягає сутність підприємництва?
Параграф 6.5, 6.6.Читати, знати зміст.
 
11  

 

Історія України

Цього тижня інтенсивно готуємось до ЗНО та повторюємо пройдені матеріали за допомогою нашого телеграм-каналу. Щоденне відвідування каналу – обов’язкове.
Всесвітня історія

Тема:       Латинська Америка: особливості розвитку країн регіону. Революція на Кубі.

Матеріали.

 

Д/з.
Ернесто Че Гевара – історичний портрет.

Дедлайн – 01 травня.

Виконані завдання надсилати на: denisova041@gmail.com

 

 

 

Душкіна Т.О., учитель хімії

Клас Четвер

30.04.2020р.

7 Тема: Проблема чистої води.

Відео, відео

& 25 опрацювати (скласти короткий план-конспект) № 9 с. 168

Тестування

9-Б Тема: Вуглеводи.

& 36, 37 опрацювати (скласти короткий план-конспект) № 461 с. 216

Тестування

11 Тема: «Основні класи неорганічних сполук»

& 38 повторити, №  550, 551 с. 206

Відео урок

Відео урок

Тестування

 

 

 

Завдання для учнів індивідуального навчання

Чубко Іван

 

Боталова Анастасія

Біологія 6 Тема: Екологічні групи рослин. Життєві форми рослин.

& 47-48 опрацювати (скласти короткий план-конспект).

 

Сисун Віктор

 

Кузьменко Діана

Біологія 9 Тема: Зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі.

&34-35 опрацювати (скласти короткий план-конспект)

Відео урок

Відео урок

 

Хімія Тема: Спирти.

& 30 -31 опрацювати (скласти короткий план-конспект)

Відео урок

Відео урок

 

 

Кочерженко Олександр Біологія 10  Тема: Обмін речовин і перетворення енергії.

& 14-17 опрацювати (скласти короткий план-конспект)

Відео урок

Хімія Тема: Спирти.

& 11,12 опрацювати (скласти короткий план-конспект)

№ 3 с. 80

Відео урок

Відео урок

Тестування:

https://drive.google.com/file/d/19Lx_lDamtNfaQF6zp4pq0sFQgrigdG4i/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IO6g13hDHUOrzWe4S7UP6tPIMfSV3Dbi/view?usp=sharing

 

Зима Г.П., географія
Клас 27.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 30.04.2020
6 Опрацювати §52. Письмово відповідати на запитання до параграфу

 

Опрацювати §53.  Письмово відповідати на запитання до параграфу

 

7   Опрацювати §49.

Письмово відповідати на запитання до параграфу

Опрацювати §50.

Письмово відповідати на запитання до параграфу

8 Опрацювати §43,44. Письмово відповідати на запитання до параграфу

 

9 Опрацювати §42.  Письмово відповідати на запитання до параграфу. Опрацювати §43.  Письмово відповідати на запитання до параграфу.
10   Опрацювати §48, 49. Письмово відповідати на запитання до параграфу
11 Опрацювати §28,29. Письмово відповідати на запитання до параграфу

 

 

 Кабова Н.В., учитель англійської мови

Клас 27.04.2020 – 30.04.2020
3 Продивившись відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9sb3lE416yQ

Напишіть нижче котра година

7.05;   9.55;    1.20;    4.45

 

4 Скласти 6-7 речень, описуючи маршрут додому впр. 5 с. 82

Повторення вивченої лексики за покликанням нижче

https://wordwall.net/play/1688/231/657

 

6 Вивчити слова впр. 1 с. 160

Прочитавши текст впр. 3 с. 161, визначте чи правдиві твердження впр. 4 с. 161

https://wordwall.net/play/1748/749/862

https://wordwall.net/play/1748/749/824

 

7 Опишіть малюнки, використовуючи час Present Perfect Continious впр. 3 с. 118

Повторення (The Present Continuous Tense) https://www.youtube.com/watch?v=Ncz_dgy8ciw

Тест. Present Simple or Present Continuous?

https://learningapps.org/4018482

(результати надіслати за номером 099 02 13 967)

 

8 Впр. 1, 2 с.164

Завдання в Google Class (https://wordwall.net/play/1689/240/771)

 

 

 

Каплунова Світлана Анатоліївна
Дедлайн домашніх робіт ____субота 02.05.2020 о 14.00  (у робочому зошиті або надрукувати; зворотний зв’язок: у Телеграм чи на електронну скриньку dobrlana36@gmail.com – для різнорівневого оцінювання, вербального та невербального оцінювання)
Клас Понеділок

27.04.2020

Вівторок

28.04.2020

Середа
29.04.2020
Четвер
30.04.2020
П’ятниця

01.05.2020

6-А Українська мова
Параграфи 52-57 – повторити теорію, тестові завдання 1-6 (С.186-187, письмово).Українська літератураОпрацювати матеріал (С.223-228), виписати й вивчити терміни, відеолекція–прослухати.
Підготовка до контрольних робіт у Класрумі (умова: власний україномовний акаунт, як у Свідоцтві про народження, наприклад: Софія Матвієнко).

Код: iyetp4b

Українська мова

Параграф 59 – вивчити теорію, відеоурок – активно позайматися; виконати

вправи 509 ( І-ІІ, письмово).

Зворотний зв’язок

11.00 – 12.00 – групове заняття за 4 модулями (українська мова, українська література, зарубіжна література, виховний меседж)

в Дискорді.

 

Зарубіжна  література

Опрацювати матеріал (С. 203-215), відеоурок –  активно позайматися;

виконати завдання «Для обговорення» (письмово).

 

8

Українська література

Опрацювати матеріал

(С. 187-207), відеоурок,

дати відповідь на запитання 4-7 (с.207, письмово).

Підготовка до контрольних робіт у Класрумі (умова: власний україномовний акаунт, як у Свідоцтві про народження, наприклад: Софія Матвієнко).

Код: zxr4fm7

 

Українська мова

Опрац. параграфи 34-38, вивчити теорію на с.252; виконати впр. 455 (письмово)

Українська література

Дати відповідь на запитання 10 (с.207, письмово);буктрейлер –переглянути й захопитися твором В. Чемериса.

Зворотний зв’язок

10.00 – 10.45 – групове заняття за 2 модулями (українська література, українська мова)

 в Дискорді.

 
9-А Українська мова

Опрацювати матеріал параграфа 38 (С.132-133, 1-4-усно), вивчити «Культура слова», виконати домашню вправу (с.133,  письмово).

Зарубіжна  література

Опрацювати матеріал (с.284-291), прочитати «451’ за Фаренгейтом»,відеоурок– перегл.

Підготовка до контрольних робіт у Класрумі (умова: власний україномовний акаунт, як у Свідоцтві про народження, наприклад: Софія Матвієнко).

Код: sp3biyd

 

Українська мова

Законспектувати

онлайн-курс 1, онлайн-курс 2, онлайн-курс 3; викон. Тестові завдання 1-12 (С.134-135, письмово) .

Українська література

Опрацювати матеріал (С.288-290-законспектувати), переглянути фільм.

Зворотний зв’язок

08.30 – 09.30 – групове заняття  за 3 модулями (українська мова, українська література, зарубіжна література)

в Дискорді.

Українська література

  Опрацювати матеріал (С.250-291), виконати тестові завдання 1-10 (С.291-292, письмово).

 

10-А Українська мова

Опрацювати параграф 47, відеорепетитор –законспектувати; виконати вправу 421 (письмово).

 

 

Підготовка до контрольних робіт у Класрумі (умова: власний україномовний акаунт, як у Свідоцтві про народження, наприклад: Софія Матвієнко).

Код: ivsrjou

 

Українська мова

Опрацювати параграф 47, завдання ЗНО , -законспектувати,  виконати  вправиу 426 (письмово).

 

 

Зворотний зв’язок

13.00 – 14.00 – групове заняття за 2 модулями (українська мова, українська література)

в Дискорді.

 

 

Українська література

Опрацювати матеріал (С.274-282), створити конспект до радіанти «Поезія П. Г. Тичини»; на 12 балів: вивчити напам’ять вірш «Пам’яті тридцяти» (аудіозапис надіслати).

 

 

 

 

Лавренюк Анастасія Федорівна , учитель математики, інформатики
Клас Понеділок,27.04 Вівторок, 28.04 Середа, 29.04 Четвер, 30.04 Пятниця, 01.05
5 Інформатика: Додавання графічних зображень у текстовий документ у текстовому процесорі WORD 2010

Опрацювати § 3.5 стр.131-136. Відповісти на запитання на стр.136.

6 Тема Вирази та їх спрощення

classroom.google.com

код курса (a44c7dr)

Тема: Розвязування вправ

classroom.google.com

код курса (a44c7dr)

Тема: Рівняння. Основні властивості рівнянь.

classroom.google.com

код курса (a44c7dr)

Інформатика:

Вкладені цикли

Повторити § 3,2. стр.90-98.

Виконати практичну роботу на стор. 99

7 Інформатика:

Уведення та редагування даних/

Опрацювати § 4.2 стор.151-156. Виконати завдання 2 на стор. 158.

9     Інформатика:

Основні поняття компютерної графіки

Опрацювати § 8.1

Виконати завдання 2 на стор. 217

 

 

 11 Інформатика:

Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Робота з таблицями бази данних.

Опрацювати § 3.5 стор.140-150. Виконати завдання 2 на стор 151

 

 

Линник Наталя Василівна, учитель основ здоров’я

Клас Вівторок,28.04 Вівторок, 5.05 Вівторок,12.05 Вівторок, 19.05 Вівторок, 26.05
5 В автономній ситуації

«Сам удома», « Сам надворі»

https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo

Д/з Опрацювати §26,27

Стор.140-144

Скласти пам’ятку “Небезпечні місця та предмети моєї оселі” або “Правила безпеки під час користування Інтернетом”

(письмово) гуглклас

В автономній ситуації

« У небезпечних місцях»

 

 

 

Д/з Опрацювати §28

https://www.youtube.com/watch?v=ilmlgHbvUFo

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA

 Серед природи.

«Земля наш спільний дім » опрацювати §29

 

 

Д/з Творча робота малюнок «Земля наш спільний дім» (надіслати гуглклас)

Серед природи.

«Стихійні лиха»

 

 

 

Д/з  Опрацювати

§30

https://www.youtube.com/watch?v=V6bHPPXqfyE

Серед природи.

«Відпочинок на природі»

 

 

Д/з  Опрацювати

§31

Гарного відпочинку влітку!!

Клас П’ятниця,01.05 П’ятниця, 08.05 П’ятниця,15.05 П’ятниця,22.05 П’ятниця,29.05
6-А  

 

 

 

ВИХІДНИЙ

 

 

Д/з Опрацювати §30 (повторити)

скласти відповідний алгоритм дій під час спілкуван­ня з рятувальними службами (письмово) гуглклас

«Відпочинок на природі»

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kb3y6uBRg4

«Безпечний відпочинок для дітей в літку»

https://www.youtube.com/watch?v=GOxR4vZFfn0

 

 

 

Д/з Творча робота малюнок «Мої літні канікули» гуглклас

 

Гарного відпочинку влітку!!

Клас Четвер,30.04 Четвер, 07.05 Четвер,14.05 Четвер,21.05 Четвер,28.05
6-Б  

Д/з Опрацювати §30 (повторити)

скласти відповідний алгоритм дій під час спілкуван­ня з рятувальними службами (письмово) гуглклас

«Відпочинок на природі»

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kb3y6uBRg4

«Безпечний відпочинок для дітей в літку»

https://www.youtube.com/watch?v=GOxR4vZFfn0

 

Д/з Творча робота малюнок «Мої літні канікули» гуглклас

 

 

 

 

Гарного відпочинку влітку!!

 

 

Митрофанова Тетяна Петрівна, біологія 0501048945

Клас Понеділок, 27.04 Вівторок, 28.04. Середа, 29.04. Четвер, 30.04.
6   § 51 (прочитати, виписати і вивчити особливості грибів).

Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg

§ 52 (прочитати, роздив. мал. 208-211), знайти інформацію про наступні гриби, коротко записати їх характеристику або захворювання, які вони викликають: фітофтора, мукор, дріжджі, пеніцил, ріжки, сажка, трутовик.  Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=9Cei2O0CZdc
7 § 50 (прочитати). Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo

 

§ 50 (повторити). Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=eLRf-9Rff1w

 

8 § 47,48 (прочитати, скласти і вивчити конспект). Виконати письмово тести 1-12, стор. 170. і відправити фото із зошита на Вайбер для перевірки.  Переглянути відеоуроки  https://www.youtube.com/watch?v=373642qDHDE  https://www.youtube.com/watch?v=RDJwMVZkkzk § 49 (прочитати, виписати і вивчити визначення).  Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=4DMxxKNTi64
9 § 52 (прочитати). Виконати завд. 10, стор. 286 (письмово) і відправити фото із зошита на Вайбер для перевірки. Переглянути відеосюжет https://www.youtube.com/watch?v=vj1w8P_TyRo § 53, 54 (прочитати, виписати і вивчити  всі визначення).  Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=iF3u_vDD4T0

 

10-А § 42 (прочитати, виписати і вивчити визначення). Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=3gkcxdvKlVg&t=489s    § 43 (прочитати, виписати і вивчити визначення. Переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?v=uSbaA3xr_F0  
10-Б § 99,100(прочитати), § 102 (прочитати,  виписати і вивчити визначення). Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=3gkcxdvKlVg&t=489s   § 104 (прочитати), § 105 (прочитати, скласти і вивчити конспект).  Переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?v=uSbaA3xr_F0  
11 § 54 (прочитати, виписати визначення «сталий розвиток»). Переглянути презентацію https://www.youtube.com/watch?v=kphgfKDIXlM § 55,56 (прочитати, виписати і вивчити наступні визначення: селекція, добір, гібридизація, гетерозис). Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=dAuvcO-L0mY

 

 

 


Рось О.В., учитель української мови, української та зарубіжної літератури.

27.04  28.04 29.04 30.04 01.05
6-Б Укр.мова  Вивч.  ст 128,131,135   Впр.333, 346,355 (пис.) Зар.літ. Чит. ст 180-186 Пит. ст. 187 Укр. літ.  Чит  ст. 179-193 Пит.1-14 ст 193 (усно)
9-Б Укр.мова  ст. 109 чит. Впр. 5,6 Д.з ст. 111 (пис.) Укр.лїт  Чит. Шевченка «Доля », «Росли укупоньки , зросли» Скласти  запитання  « Так чи ні»(5-8)
10-Б Зар. літ. Чит. ст.194-203  Ст.198 конспект Укр.мова Чит. ст. 138-139 Впр. 2, 4, 5  ст.140 (пис.) Укр.літ  Проч. ст.191-202 Завд.1-3 ст.204 (пис.)

Індивідуальна робота

Понеділок  27.04  Вівторок  28.04 Середа 29.04 Четвер 30.05 П’ятниця  01.05
Кочерженко О. Укр.мова Чит. ст. 138-139 Впр. 2, 4, 5  ст.140 (пис.) Укр.літ  Проч. ст.191-202 Завд.1-3 ст.204 (пис.)
Сисун В. Укр.мова  ст. 109 чит. Впр. 5,6 Д.з ст. 111 (пис.) Укр.лїт  Чит Шевченка «Доля », «Росли укупоньки , зросли» Скласти  запитання  « Так чи ні»(5-8)
Кузьменко Д. Укр.мова  ст. 109 чит. Впр. 5,6 Д.з ст. 111 (пис.) Укр.лїт  Чит Шевченка «Доля », «Росли укупоньки , зросли» Скласти  запитання  « Так чи ні»(5-8)
Іскандарова Г. Укр.літ Чит.ст.126-128 (читати, переказувати) Укр.мова Впр.331 (спис.)
Боталова  А.

Чубко І.

 

Укр. літ.  Чит  ст. 179-193 Пит.1-14 ст 193 (усно) Укр.мова  Вивч.  ст 128,131,135   Впр.333, 346,355 (пис.)

 

  Ситало О.О. , учитель укр. мови та літератури 

27.04 28.04 29.04
Укр. Мова

Ст 55-61. Впр 121,122

Укр. Мова

Ст 55-61. Впр. 123

Укр. Літ. Ст 210-211, 1-3 завд. письмово

 

 

Чухліб О.Д., математика.

Клас Предмет 27/04 28/04 29/04 30/04
5 Математика 10 00 – відеоурок в програмі ZOOM. Консультації з учнями, які мають труднощі у вивченні даного матеріалу.

Повторити §31, 43.

Опрацювати § 44, вивчити правила (с.255-256)

 

В зошитах виконати №№ 1581,1582,1584,1586, 1587, 1589, 1595, 1598.

Д/з:

Вивчити  правила §44,

№№1583, 1585, 1585.

10 00 – відеоурок в програмі ZOOM.

Повторити§32.

Повторити правила  §44.

 

В зошитах виконати №№ 15911,1593, 1597,

1596, 1599, 1603.

Д/з:1590, 1592, 1594, 1604.

 

10 00  – відеоурок в програмі ZOOM.

Повторити§33,

правила §41-44.

 

В зошитах виконати №№ 1600,1601,1606, 1610,1612, 1625.

.

Д/з: 1602,1604, 1607, 1611.

10 00 – відеоурок в програмі ZOOM.

Повторити §34,41-44.

В зошитах виконати №№ 1623, 1616,1618,1619,

1622. Виконати самостійну роботу ( тести (Вайбер)

 

Д/З:

Виконати 1617, 1620, 1627. Підготуватись до контрольної роботи.

 

10-А Алгебра і початки аналізу 12 00 – відеоурок в програмі ZOOM.

Повторити§15- формули, §23. Розібрати з-чу 3 з §23(с.210).

  В зошитах  виконати №№ 23.11, 23.16.

Д/з: №№23.12, 23.17.

 

  12 00 – відеоурок в програмі ZOOM.

Повторити§16- формули, §21 -22.

Опрацювати §24, алгоритм знаходження найбільшого і найменшого значень функції на заданому проміжку (с.215-216).

  В зошитах  виконати №№23.19, 24.1, 24.2, 24.3, 24.9

Д/З: №№ 24.4, 24.10

 

10-А Геометрія     Повторити

§11-15.

 

 В зошитах виконати контрольну роботу.

 

 

 

 

Дистанційне навчання з фізкультури  з  27.04.2020 по 08.05.2020

Вчитель : Подопригора Олександр Олександрович

Клас Тема Завдання
5 клас Гімнастика. Теоретичні знання:

– безпека життєдіяльності під час самостійних занять фізичною культурою;

– особиста гігієна учня;

– користь і значення фізичних вправ на організм людини;

– ранкова зарядка та її вплив на організм людини;

– правильне харчування учня;

– режим дня учня;

-розвиток сили, гнучкості, витривалості.

 

1. Стрибки на скакалці. 2х-50 р

2.Присідання на обох ногах.  2х – 30р

3. Вправи для розвитку м`яз черевного пресу, сили.

4.Вправи на розслаблення

6-А клас

6-Б клас

Гімнастика. Теоретичні знання:

– безпека життєдіяльності під час самостійних занять фізичною культурою;

-покращення самопочуття;

– гігієна тіла і правила проведення процедур загартовування;

– ранкова зарядка та її вплив на організм людини;

– правильне харчування учня;

– режим дня учня;

-розвиток сили, гнучкості, витривалості, швидкості.

 

1.Вправи для розвитку координації з м’ячем: в. п.-стійка ноги нарізно, руки в сторони, м’яч у правій руці. 1-2-нахил вперед, руки вгору, прогнутись, перекласти м’яч у ліву руку (видих); 3-4- в. п. м’яч у лівій руці (вдих). Вправу виконати в повільному темпі 8-10 разів.

2.Кистьова та пальчикова гімнастика: протиставлення одного пальця кисті іншим.

3.Стискання пальцями кисті малого м’яча.

 

9-А клас

9-Б клас

Гімнастика. Теоретичні знання:

– безпека життєдіяльності під час самостійних занять фізичною культурою;

-особиста гігієна юнаків та дівчат;

-вплив занять фізичними вправами на основні функції і системи організму;

-заходи попередження інфекційних захворювань;

-раціональність і режим харчування;

-негативний вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність;

-розвиток сили, гнучкості, швидкості, витривалості.

 

1. Вправи на рівновагу: рівновага на одній нозі з торканням підлоги однією рукою (поперемінно).Ходьба з переступанням через предмети (наприклад м’яч, дошка).

2.Статична вправа «планка» 3 підходи по 60 секунд.

3.Присідання 2-3 підходи по 25 раз.

 

10 -А клас

10-Б клас

Теоретичні знання:

– безпека життєдіяльності під час самостійних занять фізичною культурою;

-особиста гігієна юнаків та дівчат;

-вплив занять фізичними вправами на основні функції і системи організму;

-заходи попередження інфекційних захворювань;

-раціональність і режим харчування;

-негативний вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність;

-розвиток сили, гнучкості, швидкості, витривалості.

 

1.     Виконати вправу “складка” – з положення лежачi на спинi, руки прямi понад головою. Одночасно пiднiмати тулуб та ноги i торкатися руками нiг 2Х 23-26 р.

2.     Виконати пiднiмання тулуба з положення лежачi на животi, ноги закрiпленi, руки за голову 2Х 20-25 р.

11 клас  Теоретичні знання:

– безпека життєдіяльності під час самостійних занять фізичною культурою;

-особиста гігієна юнаків та дівчат;

-вплив занять фізичними вправами на основні функції і системи організму;

-заходи попередження інфекційних захворювань;

-раціональність і режим харчування;

-негативний вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність;

-розвиток сили, гнучкості, швидкості, витривалості.

 

1.     Виконати статистичну вправу “Планка”

2.     Виконати згинання та розгинання рук в упорі лежачи
2 х 30-40 р.