Типи і форми уроків

У великій літературі з дидактики, методики, педагогічними технологіями визначення поняття “Урок”, як правило, зводять до цілісного, логічно завершеного, обмеженому рамками застосуй відрізку освітнього процесу, в якому навчальна робота проводиться з постійним складом учнів приблизно однакового віку рівня підготовки. Йому притаманна наступна сукупність ознак:

– наявність певних освітніх, виховних розвиваючих цілей;

– відбір відповідно до поставлених цілей конкретного навчального матеріалу і рівнів його засвоєння;

– досягнення поставлених цілей шляхом підбору відповідних засобів і методів навчання;

– організація відповідної навчальної діяльності учнів.

Завантажити (DOCX, 49KB)