Типові навчальні програми 2018-2019 н.р.

УЗГОДЖУЮ                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти                                                       Директор НВК №1

Добропільської міської ради                                                  Добропільської міської ради

______________ І.В. Кальченко                                            __________ В.І. Дементьєва

М.П

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН
Добропільського навчально-виховного комплексу

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1»

Добропільської міської ради Донецької області

на 2018/2019 навчальний рік

 

 

 

 

:

 

 

 

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №8  від  30.08.2018р)

Голова педагогічно ради

директор НВК №1

____________ В.І. Дементьєва

МП

 

 


 

Типовий навчальний план                                                                                                    Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти,
розроблена під керівництвом О. Я. Савченко
 
Назва освітньої галузі Кількість годин на рік
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Разом
Інваріантний складник
Мовно-літературна 315/9 350 350 350 1365
Іншомовна
Математична 140/4 140 140 140 560
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі) 105/3 105 105 105 420
Технологічна 35/1 70 70 70 245
Інформатична
Мистецька 70/2 70 70 70 280
Фізкультурна* 105/3 105 105 105 420
Усього 770/22 840 840 840 3290
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 35/1 35 70 70 210
Загальнорічна кількість навчальних годин 805/23 875 910 910 3500
Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження учня 20/700 22/770 23/805 23/805 3080
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 805/23 875 910 910 3500
          Директор НВК №1                                                 В.І. Дементьєва

 

 

 

Таблиця 2 до Типової освітньої програми                                                              “Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мови корінного народу, національної меншини                                  (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407)
               
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на рік
2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А Разом
 Інваріативна складова
Мови і літератури 1 Українська мова 7 7 7 7 7 35
2 Російська мова 2 2 2 2 2 10
3 Англійська мова 2 2 2 2 2 10
Математика 4 Математика 4 4 4 4 4 20
Природозн-во 5 Природознавство 2 2 2 2 2 10
Суспільс-во 6 Я у світі 1 1 1 3
Мистецтво 7 Мистецтво 1 1 1 1 1 5
8 Музичне мистецтво 0
9 Образот мистецтво 0
Технології 10 Трудове навчання 1 1 1 1 1 5
11 Інформатика 1 1 1 1 1 5
Здоров’я і фізкультура 12 Фізична культура 3 3 3 3 3 15
13 Основи здоров’я 1 1 1 1 1 5
Разом 24 24 25 25 25 123
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1 1 1 5
 Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без урахування фізкультури та додаткових годин ) 22 22 23 23 23 113
 Всього фінансується з бюджету 25 25 26 26 26 128
 Граничний обсяг домашнього завдання 45хв 70хв 90хв
     
Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого                                    навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються

 

 

 

Таблиця 1 до Типової освітньої програми
Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою                                                                                                                  (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах Всього год.
5-А 5-Б
Інваріативна складова
Мови і літератури 1 Українська мова 3,5 3,5 7
2 Укр  література 2 2 4
3 Зарубіжна літ-ра 2 2 4
4 Англійська мова 3 3 6
Суспільство знавство 5 Історія України 1 1 2
6 Всесвітня історія 0
7 Основи правознавства 0
Мистецтво* 8 Музичне мистецтво 1 1 2
9 Образот мистецтво 1 1 2
10 Мистецтво 0
Математика 11 Математика 4 4 8
12 Алгебра 0
13 Геометрія 0
Природознавство 14 Природознавство 2 2 4
5 Біологія 0
6 Географія 0
17 Фізика 0
18 Хімія 0
Технології 19 Трудове навчання 2 2 4
20 Інформатика 1 1 2
Здоров’я і фізична культура 21 Фізична культура 3 3 6
22 Основи здоров’я 1 1 2
Разом 26,5 26,5 53,0
Варіативна складова 3,5 3,5 7
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації
Факультативний курс із зарубіжної літератури “У світі літературної казки” 1 1 2
 Креслення 0
 Хореографія 1 1 2
 Математика 0
Гранично допустиме навч навантаження 28 28 56
Всього (без  поділу класів на групи) 27+3 27+3 60
****Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності — й інших мов).
                      Директор НВК №1                                              В.І. Дементьєва
Таблиця 12 до Типової освітньої програми
Навчальний план закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини****                                       (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405)
Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Всього годин
6-А 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б
Інваріативна складова
Мови і літератури 1 Українська мова 3,5 2,5 2,5 2 2 2 2 16,5
2 Укр  література 2 2 2 2 2 2 2 14
3 Російська мова 2 2 2 2 2 2 2 14
4 Зарубіжна літ-ра 2 2 2 2 2 2 2 14
5 Англійська мова 2 2 2 2 2 2 2 14
Суспільство знавство 6 Історія України 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 9
7 Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 7
8 Основи правознавства 1 1 2
Мистецтво* 9 Музичне мистецтво 1 1 1 3
10 Образот мистецтво 1 1 1 3
11 Мистецтво 1 1 1 1 4
Математика 12 Математика 4 4
13 Алгебра 2 2 2 2 2 2 12
14 Геометрія 2 2 2 2 2 2 12
Природознавство 15 Природознавство 0
16 Біологія 2 2 2 2 2 2 2 14
17 Географія 2 2 2 2 2 1,5 1,5 13
18 Фізика 2 2 2 2 3 3 14
19 Хімія 1,5 1,5 2 2 2 2 11
Технології 20 Трудове навчання 2 1 1 1 1 1 1 8
21 Інформатика 1 1 1 2 2 2 2 11
Здоров’я і фізична культура 22 Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 21
23 Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 7
Разом 30,5 32,0 32,0 32,5 32,5 34,0 34,0 227,5
Варіативна складова 3,5 3 3 3,5 3,5 2 2 20,5
 Додаткові години на предмети,                                     курси за вибором:
 Друга іноземна мова (німецька) 2 2
 Факультативи, Індивідуальні  та групові заняття, консультації:
 Українська мова /Англійська мова 2 1 1 0,5 0,5 5
 Креслення 1 1 2 4
 Хореографія 1 1 1 1 1 5
 Математика 1 1 2
Гранично допустиме навч навантаження 31 32 32 33 33 33 33 227
Всього (без  поділу класів на групи) 34 35 35 36 36 36 36 248
                      Директор НВК №1                                              В.І. Дементьєва
Таблиця 2 до Типової освітньої програми
Навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти       (затверджено наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408)
№    з/п Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
10-А
Інваріативна складова Української філології профіль
1 Українська мова 4
2 Укр  література 4
3 Зарубіжна література 2
4 Англійська мова 2
5 Історія України 1,5
6 Всесвітня історія 1
7 Громадянська освіта 2
8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3
9 Біологія і екологія 2
10 Географія 1,5
11 Фізика і астрономія 3
12 Хімія 1,5
13 Фізична культура 3
14 Захист Вітчизни 1,5
 Вибірково-обов’язкові предмети:
15  Інформатика 1
16  Технології /ОКН 2
17  Мистецтво 0
Разом 35
Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 3
 Англійська мова 1
 Математика 1
 Історія України 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38
Директор НВК №1                                       В.І. Дементьєва