Рекомендації учням щодо навчання з використанням дистанційних технологій

Що таке система дистанційного навчання Moodle (ДН).

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, вимовляється «Мудл») – це модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп’ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.

Розглянемо два питання:

Методичні рекомендації вчителям щодо організації навчання з використанням системи ДН.

Методичні рекомендації учням щодо навчання з використанням дистанційних технологій.

Документи:

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України № 466 від 25.04.2013Гиперссылка
МОН змінило положення про дистанційну освіту

Перші кроки викладача в системі дистанційного навчання

Як зареєструватися викладачеві в системі дистанційного навчання?
Для організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання (ДН) спочатку необхідно зареєструватись в системі ДН. Для цього треба в самому верхньому рядку браузера вписати заголовок сайту info.xdpi.info і натиснути “Enter”.

Після загрузки сайту вводимо ім’я та пароль (Який необхідно взяти у Дементьєва П.І. ))):

Потрапляємо до своїх курсів:

Для редагування власної інформації в системі студент натискає «Мій профіль» в лівій частині екрану, далі «Редагувати інформацію».

Для входу до певного курсу натискаємо на його назву, після чого користувач одержує доступ до всіх матеріалів.

Так виглядає курс інформатики:

Користувач в процесі вивчення певної дисципліни виконує всі вказівки викладача. Це може бути вивчення теоретичного матеріалу (лекції, розробки для практичних, лабораторних, семінарських занять), перегляд відео-демонстрацій чи відео-лекцій, прослуховування аудіо-файлів, проходження тестування та інші.