Рекомендації для вчителів, які атестуються

Рекомендації щодо оформлення матеріалів

для вчителів, які атестуються

 1. Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію тільки в електронному варіанті).
 2. Матеріали, що подаються в паперовому вигляді, подаються в одному примірнику, можна укласти збірку. Кожна сторінка має бути пронумерована.
 3. В описі досвіду, розробці уроків та позакласних заходах обов’язково вказувати посилання на джерела.
 4. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові вчителя, теми, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.
 5. У представлених матеріалах має простежуватися система роботи вчителя над проблемною темою.

Опис  власного  досвіду (від 5 сторінок до 20 сторінок)

 • В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.
 • Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.
 • Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:
 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;
 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;
 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;
 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;
 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;
 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;
 • проблеми і труднощі, з якими він зіткнувся в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;
 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.

 Презентація власного досвіду

 • Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів в електронному варіанті.
 • При підготовці презентації необхідно враховувати наступне:
 • матеріал слід викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;
 • інформацію необхідно ретельно структурувати;
 • висновки, визначення, правила тощо подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;
 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;
 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;
 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати текст, мати чіткі пояснення;
 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд 6 – 8 рядків;
 • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 50-ти слів;
 • заголовок має містити і великі, і малі літери;
 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;
 • під кожним слайдом має бути підпис автора (ім’я та прізвище).

 Матеріали з досвіду роботи вчителя

Матеріали з досвіду роботи подаються в паперовому та  електронному варіанті, виконані в Microsoft Word, а саме:

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків однієї теми);
 • розробка одного позакласного заходу за визначеною проблемою (паперовий та електронний варіант);
 • дидактичне забезпечення, що ілюструє вирішення проблеми, над якою працює вчитель.