Про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією в 2018-2019 н.р.

ДОБРОПІЛЬСЬКИЙ НВК

«ГІМНАЗІЯ-ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1»

ДОБРОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

85000, Україна, Донецька область, м. Добропілля, вул.. Петровського, 15; тел.: +38 066 743 8400;

email: dobrnvk1@gmail.com

 

НАКАЗ

від  «31» серпня  2018 р.                                                     № ___

 

Про розподіл функціональних обов’язків

між адміністрацією в 2018-2019 н.р.

 

З метою створення умов для ефективного функціонування шкільного колективу, здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю НВК й контролю за ними, а також підвищення відповідальності працівників

 

НАКАЗУЮ:

 

Розподілити обов’язки між членами шкільної адміністрації та допоміжним персоналом наступним чином:

 

 1. 1. Директор НВК №1Дементьєва Валентина Іванівна

1.1. До основних напрямів діяльності директора гімназії відносяться:

 • Організація освітньої (навчально-виховної) роботи НВК.
 • Забезпечення адміністративно-господарської (виробничої) роботи НВК.
 • Створення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в НВК.

1.2. Забезпечує функціонування НВК №1 згідно з нормативно-правовими актами та власним Статутом

1.3. Організовує атестацію та ліцензування НВК №1  на право надання освітніх послуг.

1.4. Керує розробкою та реалізує стратегії та програми розвитку НВК №1.

1.5. Проводить комплектування НВК №1  педагогічними кадрами.

1.6. Наглядає за результатами навчально-виховного процесу, виконанням державних освітніх стандартів.

1.7. Організовує роботу адміністративно-технічних служб, здійснює заходи щодо матеріально-фінансового забезпечення  розвитку НВК №1.

1.8. Розподіляє учбове навантаження, складає тарифікаційний список, робочий план.

1.9. Керує роботою педагогічної ради.

1.10. Контролює виконання Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»

 • Контролює діловодство в НВК №1.

1.12. Організовує й контролює підготовку документів про освіту та  видає  їх випускникам закладу.

1.13. Керує атестаційною комісією.

1.14. Контролює стан викладання математики, інформатики, фізики, предмету «Захист Вітчизни», креслення  та відповідає за рівень учбових досягнень з цих дисциплін, виконання учбових програм.

1.15. Бере участь в засіданнях загальношкільного батьківського комітету, Ради НВК

1.16. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне навантаження працівників гімназії, тарифікаційні списки і графіки відпусток.

1.17. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально-психологічний клімат в колективі.

1.18. Визначає спільно з органом громадського самоврядування порядок і розміри преміювання працівників гімназії.

1.19. Формує контингент школярів в межах визначеної ліценцією квоти і у відповідальності з Положенням про загальноосвітні заклади, забезпечує соціальний захист і захист прав учнів.

1.20. Забезпечує державну реєстрацію гімназії, ліцензування освітньої діяльності, державну атестацію і акредитацію гімназії.

1.21. Забезпечує створення в гімназії необхідних умов для роботи підрозділів організацій громадського харчування і медичних закладів, контролює їх роботу з метою охорони і зміцнення здоров’я учнів та працівників гімназії.

1.22. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадськістю, батьками (особами, які їх замінюють).

 • Організовує і вдосконалює методичне забезпечення освітнього процесу, сприяє діяльності вчительських (педагогічних) товариств і організацій, методичних об’єднань.

1.24. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови для нормальної роботи громадського самоврядування, профспілкової організації.

1.25. Організовує роботу із створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу у відповідності з діючим законодавством про працю, міжгалузевими і відомчими нормативними документами та іншими локальними актами з охорони праці і Статутом НВК №1; очолює цивільну оборону закладу.

 • Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і ремонт приміщень освітнього закладу.
 • Призначає відповідальних осіб за дотриманням вимог охорони праці в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі і т.п., а також у підсобних приміщеннях.
 • Затверджує посадові інструкції, інструкції з ОП, безпеки життєдіяльності для усіх членів педагогічного колективу.
 • Забороняє проведення освітнього процесу при наявності небезпечних умов для здоров’я учнів чи працівників.

 

 1. 2. Заступник директора з НВРСюрко Ірина Володимирівна
 • Контролює стан  викладання  та рівень  учбових досягнень з таких дисциплін: російська мова та література, українська мова та література, зарубіжна література, історія, правознавство, біологія, хімія, природознавство, основи здоров’я, іноземні мови, художня культура.
 • Контролює виконання учбових програм. Бере участь в організації та проведенні семінарів, консультацій для вчителів усіх дисциплін.
 • Контролює ведення класних журналів в основній та старшій школі.
 • Формує навчальні плани НВК №1 з відповідним навчально-виховним забезпеченням, досліджує освітні запити учнів та батьків для обґрунтування шкільного варіативного компоненту навчального плану.
 • Організовує проведення атестації педагогічних працівників, відповідає за складання документації щодо атестації педагогічних працівників.
 • Організовує курсову перепідготовку вчителів, веде документацію.
 • Контролює ведення особових справ учнів, календарно-тематичне планування учителів в основній та старшій школі.
 • Забезпечує організацію та проведення підсумкової атестації учнів у НВК №1.
 • Складає та здійснює контроль за розкладом уроків, факультативів, державної підсумкової атестації в НВК №1 .
 • Бере участь в розробці тарифікації педпрацівників, веде табель роботи та книгу заміщень уроків.
 • Складає графіки контрольних, лабораторних, практичних робіт, учбових екскурсій.
 • Контролює виконання рішень педради.
 • Виконує і передає до відділу освіти звіти, інформацію
 • Складає проекти наказів з НВР.
 • Керує роботою з обдарованими дітьми разом із заступником директора з виховної роботи.
 • Керує проведенням Гімназіади, контролює участь в міських та обласних олімпіадах.
 • Проектує інноваційні процеси в НВК №1, бере участь в плануванні роботи методичних об’єднань учителів – предметників, творчих та динамічних груп.
 • Проектує інноваційні процеси в НВК №1 щодо рейтингової оцінки діяльності вчителів та учнів.
 • Узагальнює результати інноваційно-експериментальних робіт, організовує поширення досвіду через проведення семінарів, конференцій, відкритих уроків, педрад.
 • Відповідає за безпечні умови проведення занять під час НВП. Веде розслідування під час виникнення нещасного випадку в НВК №1.
 • Відповідає за своєчасну підготовку документації щодо індивідуальної форми навчання та екстернату з учнями НВК №1.
 • Відповідає за набір учнів до 5-го класу до НВК №1.
 • Організовує і керує методичною роботою вчителів, самоосвітою педагогів.
 • Організовує навчання, проводить інструктажі з учителями НВК під час НВП.
 • Веде статистичний облік в НВК №1.
 • Контролює ведення Алфавітної книги секретарем.
 • Контролює та веде облік працевлаштування випускників НВК №1.
 • Відповідає за підготовку до друку документів про освіту випускникам закладу.

2.29. Відповідає за своєчасну підготовку документації щодо індивідуальної   та інклюзивної форми навчання  в основній та старшій школі.

 

 1. Заступник директора з НВРКуликова Світлана Грантівна

3.1. Керує та організовує роботу вчителів з учнями початкової школи.

3.2. Веде статистичний облік в початковій школі НВК №1.

3.3. Виконує і передає в міськво звіти, інформації щодо роботи початкової школи.

3.4. Відповідає  за безпечні умови проведення занять під час НВП.

3.5. Контролює роботу ГПД в школі І ступеня.

3.6. Контролює   ведення класних журналів в початковій школі.

3.7. Формує навчальний план початкової школи з відповідним навчально-виховним забезпеченням, досліджує  освітні запити учнів та батьків для обґрунтування шкільного варіативного компоненту навчального плану.

3.8  Контролює ведення особових справ учнів початкової школи.

3.9. Забезпечує організацію та проведення підсумкової атестації учнів початкової школи.

3.10. Складає та здійснює контроль за розкладом уроків, факультативів, державної підсумкової атестації  в початковій школі.

3.11. Складає графіки контрольних,  учбових екскурсій, уроків позакласного читання.

3.12. Складає проекти наказів з НВР в початковій школі.

3.13. Складає проекти наказів щодо  роботи з ОП та ППБ в НВК №1, розробляє інструкції для різних категорій педагогів, працівників НВК., організовує навчання з ТБ серед учителів

3.14. Відповідає за набір учнів до 1-х класів.

3.15. Відповідає за безпечні умови проведення занять під час НВП в початковій школі. 3.16. Веде розслідування під час виникнення нещасного випадку.

3.17. Веде книгу заміщень уроків в початковій школі.

3.18. Керує харчуванням і відповідає за стан роботи столової.

3.19. Контролює чергування учнів 3-4-х класів та вчителів.

3.20. Контролює роботу бібліотеки.

3.21. Контролює ведення щоденників учнями початкової школи.

3.22. Організовує навчання, проводить інструктажі з класоводами  під час НВП, проведення екскурсій та ін. заходів.

3.23. Контролює  стан викладання та рівень навчальних досягнень в початковій школі, забезпечує їх учбовими програмами.

3.24. Відповідає за своєчасну підготовку документації щодо індивідуальної   та інклюзивної форми навчання  в початковій школі.

 

 1. Заступник директора з ВР- Линник Наталя Василівна

4.1. Керує  станом викладання  та рівнем учбових досягнень з таких дисциплін: музика, образотворче мистецтво, фізична культура, етика, хореографія, трудове навчання, контролює проведення класних часів.

4.2. Керує пільговим харчуванням і відповідає за стан роботи столової.

4.3. Надає організаційно-методичну допомогу класним керівникам в розвитку колективів класів.

4.4  Організовує  профорієнтаційну роботу серед учнів НВК №1.

4.5. Створює умови для роботи клубів, дитячих об’єднань, органів учнівського самоврядування, шкільної преси та радіо.

4.6. Організовує роботу з батьками учнів, координує позакласну та позашкільну виховну роботу, забезпечує зв’язок НВК з закладами культури, організаціями регіону, планує та організовує загально шкільні свята та заходи.

4.7. Керує лекторієм для батьків.

4.8.  Контролює відвідування учбових занять учнями НВК №1, аналізує за семестрами причини пропущених уроків, виявляє прогульників.

4.9. Забезпечує контроль за діяльністю класних керівників. Надає їм методичну допомогу в проведенні класних часів, виховних заходів, свят.

4.10. Організовує і допомагає при написанні планів ВР класним керівникам, перевіряє виконання ними цих планів.

4.11. Керує роботою гуртків та перевіряє необхідну документацію з ведення гуртків, контролює роботу спортивних гуртків, секцій, спецгруп та груп ЛФК.

 • Контролює чергування класів по НВК №1 та чергування вчителів по НВК.
 • Контролює роботу бібліотеки.
 • Контролює ведення щоденників учнями НВК №1
 • Організовує роботу з усіма категоріями сімей, звітує про цю роботу до відділу освіти та інших служб.
 • Керує організацією літнього оздоровлення учнів, організовує різні подорожі для учнів.
 • Планує та забезпечує роботу МО класних керівників
 • Складає проекти приказів з ВР.
 • Контролює роботу педагогів-організаторів щодо учнівського самоврядування.
 • Організовує навчання, проводить інструктажі з класними керівниками під час проведення екскурсій та ін. позакласних і позашкільних заходів.
 • Контролює виконання учнями Правил поведінки під час НВП
 • Контролює зовнішній вигляд школярів НВК №1.