Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

Метою Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді (далі – Концепція) є:

 •  визначення основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;
 •  забезпечення єдності навчання, виховання, розвитку і психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;
 •  вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина;
 •  визначення ролі державних органів в організації та проведенні допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді;
 •  удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основ військової справи;
 •  формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України;
 •  узгодження дій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни;
 •  створення системи шефських зв’язків військових частин і вищих військових навчальних закладів з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна підготовка, взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими організаціями патріотичного спрямування.
 •  Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання молоді мають здійснюватися відповідно до вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і за такими принципами:
 •  державна спрямованість;
 •  науковість;
 • пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до конституційних прав і свобод людини і громадянина;
 •  виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях Українського народу;
 •  взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів допризовної підготовки та виховної роботи.

Завантажити (DOC, 105KB)