Повідомлення, інформація та інформаційні процеси

Повідомлення

Життя людини не можливе без спілкування, а спілкування здійснюються через повідомлення. Наведемо приклади деяких з них. Повідомленнями є:

Картина Айвазовського І.К., сигнал світлофора, спів півня, смс-повідомлення, схема зупинок транспорту на картах, знак про проведення ремонтних робіт. Про що вони нам повідомляють?

Отримання повідомлень людиною.

Людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. Ви, напевно, знаєте основні із них, такі як слух, зір, смак, нюх, дотик.

В залежності від того, які органи чуття людини сприймають повідомлення, їх можна розподілити на: візуальні, звукові, смакові, нюхові, тактильні.

Інформація

Про людину, що отримала повідомлення про певний об’єкт, кажуть, що вона поінформована або що вона має інформацію про об’єкт. Тобто інформація є наслідком отримання людиною повідомлень.

І якщо отримане людиною повідомлення містить нові для неї факти, то кажуть, що вона отримала інформацію.

Термін інформація походить від латинського слова informatio, що в буквальному перекладі означає: роз’яснення, ознайомлення, переказ, а саме слово informatio походить від слова informo, що означає: навчаю, формую, міркую.

Якщо спробувати пояснити, що таке інформація, то можна сказати так: інформація – це новини, нові факти, нові знання.

За формою подання можна виділити такі види інформації:
1) текстова — інформація, яка відображається у вигляді текстів;
2) графічна — картини, рисунки, графіки, діаграми, схеми, фотографії тощо;
3) звукова інформація — усне мовлення, музичні композиції, мелодії, шумові ефекти;
4) умовні жести та сигнали — міміка, сигнали регулювальника на перехресті тощо;
5) комбінована або мультимедійна — інформація, що утворюється як комбінація об’єктів попередніх видів. Прикладом такої інформації може бути фільм.


А ще інформація може бути шкідливою. Різновидом шкідливої інформації є шум.

Шум — це неважлива, побічна для адресата інформація, що заважає сприйманню основної інформації.
У ролі шуму може виступати і пошкоджена інформація. Також це набір сигналів чи знаків, котрі не мають смислового навантаження. Наприклад: хвилі, тріск вогню, вітер, навіть спів солов’я для „черствої” людини. Поняття шуму суб’єктивне. Інформація стає шумом одразу після того, як втрачає зміст, або отримується її надлишок. Шум може стати інформацією, якщо міститиме важливіші повідомлення, ніж основна інформація (наприклад слова сусіда по парті в порівнянні з вчительськими).

Інформаційні процеси

Процеси передавання,опрацювання, зберегання повідомлень називають інформаційними процесами.

Для висловлювання своїх думок людина використовуєусне і псемне мовлення, спеціфльні символи і позначки, мистецькі образи тощо.

У наш час способи збирання повідомлень можуть бути такими:

  • робота зі спеціальною літературою, енциклопедіями, довідниками,
  • газетами, журналами тощо;
  • проведення дослідів та експериментів;
  • бесіди зі спеціалістами;
  • спостереження, опитування, анкетування;
  • перегляд радіо- і телепередачі;
  • перегляд фотографій, відеоматеріалів, прослуховування звукоза­писів;
  • пошук в Інтернеті та в інших інформаційно-довідкових мережах і системах.

 

У процесі передавання повідомлень обов’язково беруть участь два об’єкти – передавач (джерело повідомлення) і приймач. Ваш товариш, що розповідає цікаву історію, є передавачем повідомлень, а ті, хто слухає його, – приймачами повідомлень.

Для зберегання повідомлень сучасна людина використовує різноманітні носії.

Дані

Для зберігання передавання, опрацювання повідомлень їх подають у спеціальному вигляді зручному для передавання й опрацювання людиною і називають даними. Дані, які використовує людина, можуть бути подані числами, словами, звуками, графічними зображеннями.

У наш час одним з найпоширеніших пристроїв для роботи з даними є комп’ютер. Комп’ютеру може передавати дані людина (користувач), або інший комп’ютер, або інший пристрій. Комп’ютер зберігає передані йому дані на спеціальних носіях, опрацьовує дані, розв’язуючи різноманітні задачі, у тому числі задачі пошуку даних, передає дані користувачам, або іншим комп’ютерам, або іншим пристроям. Тобто комп’ютер – це пристрій, який реалізує всі інформаційні процеси над даними.

 

Джерело: http://www.info.xdpi.info