Організація якісного освітнього процесу під час дистанційного навчання

УКРАЇНА

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЄДРПОУ 36699946 вул. Банкова, буд. 10, м. Добропілля, Донецька обл., 85000

 тел.: (06277) 2-81-14     е-mail: metodkabinet.gor@gmail.com

 

09.04.2020 р. № 333

На № 06-16/190 від 08.04.2020 р.

 

                                            Керівникам ЗЗСО

 

Про організацію якісного

освітнього процесу

під час дистанційного навчання

 

Відповідно до листа Управління державної служби якості освіти у Донецькій області від 08.04.2020 р. № 06-16/190 «Про організацію якісного освітнього процесу під час дистанційного навчання» методичний кабінет відділу освіти зауважує на необхідності забезпечення якісного освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у межах відповідної територіальної одиниці в умовах карантину.

У листі Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020 р. № 1/9-154 надані рекомендації органам управління освітою та керівникам закладів загальної середньої освіти щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину за дистанційною формою навчання.

Для ефективної організації навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання рекомендуємо використовувати різні форми і інструменти, що надані у додатках 1-3.

 

Просимо керівників закладів освіти опрацювати зазначені матеріали з педагогічними працівниками.

 

Додаток: на 8 арк. в 1 прим.

 

 

Завідувач  МК                                                                                  І.М. ГОРДІЄНКО

 

Додаток 1  до листа УДСЯО у Донецькій області

від______№_______

 

Важливим етапом у процесі дистанційного навчання є оцінювання навчальних досягнень учнів. У рамках реалізації права на автономію заклади загальної середньої освіти мають виробити систему оцінювання учнів у процесі дистанційного навчання. З критеріями оцінювання обов’язково повинні бути ознайомлені педпрацівники, учні та їхні батьки. Вони також мають бути оприлюднені на сайті закладу освіти або сайті засновника.

Критерії оцінювання, затверджені наказами Міністерства освіти і науки України, є загальними і використовуються як основа, своєрідний каркас, за допомогою якого вибудовується система оцінювання. При виконанні обов’язкового виду роботи вчитель повинен мати розроблені критерії оцінюван¬ня навчальних досягнень учнів, які ґрунтуються на критеріях, за-тверджених МОН, а також враховують особливості вивчення теми (обсяг годин на вивчення, кількість обов’язкових робіт), освітню програму закладу освіти, компетентнісний підхід до викладання предмету, організаційну форму проведення навчального заняття.

Особливої уваги потребує організація навчання дітей з особливими освітніми потребами. Для забезпечення системної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у закладі під час карантину команді психолого-педагогічного супроводу ди¬тини, до якої входять  керівництво закладу, педагогічні працівники, батьки і фахівці інклюзивно-ресурсного центру, необхідно внести зміни до індивідуального навчального плану дитини, виробити алгоритм організації навчання під час карантину.

Важливо також активізувати педагогічних працівників до опанування новітніх технологій дистанційного навчання, надати рекомендації батькам учнів щодо контролю за навчанням їхніх дітей в умовах карантину.

Інструменти спілкування у процесі дистанційного навчання

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, як і в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача й учня, а також учнів між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача й учнів у дистанційному форматі. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи учнів над проєктом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту усіма учасниками освітнього процесу (веб-конференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення іноземної мови у дистанційній формі є важливим моментом. В освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мови. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться у рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної діяльності, обміну інформацією.

Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка: створення програм (цим займається мережевий викладач), своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком (виконує педагог-куратор). Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених класах», коли учні і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення й прийняття рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються у режимі реального часу. Викладач і учні можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. В Інтернет-курсі з мови технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один учень чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим учням прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У учнів з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації і коментарів іноземною мовою, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок.

Середовище  Classroom  дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Вчитель має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

Інтернет-навчання як основа безперервної освіти націлене на оволодіння школярами навичок самостійної освітньої роботи, на формування в учнів ключових компетентностей.

Специфіка Інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, Інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Учень відбирає й оброблює інформацію, висуває гіпотези, приймає рішення, спираючись на власні роздуми, власне бачення проблеми. У центрі пізнання знаходиться проблема, яка вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, мисленнєва діяльність індивіда дозволяє йому виходити за рамки отриманої інформації, будувати нове знання. Роль мережевого викладача полягає в тому, щоб допомогти учням, стимулювати їх до самостійних роздумів, відкриттів, новим поглядам на досліджуване явище, предмет. Водночас учитель і учень залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.

 

 

                                                                                                  Додаток 2 до листа УДСЯО у

                                                                                                                 Донецькій області

                                                                                                      від_______№________

Перелік освітніх джерел та онлайн платформ на допомогу педагогам в організації дистанційного навчання

Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» Міністерства освіти і науки України – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали.(https://mon.gov.ua/ua/news/6-kvitnya-startuyut-onlajn-uroki-dlya-uchniv-5-11-klasiv-na-karantini-chas-ta-programa-zanyat-de-ta-yak-priyednatisya-do-navchannya)

Студія онлайн-освіти Educational Era https://www.ed-era.com/

iLearn (https://ilearn.org.ua/) – цікаве, безкоштовне і доступне 24/7 навчання:  онлайн-курси з основних предметів ЗНО, вебінари з найкращими репетиторами Києва, тести, матеріали для самопідготовки.

Prometheus https://prometheus.org.ua/ Онлайн-курси України і світу із різних предметів та різноманітних напрямків для вчителів та учнів.

Каталог електронних освітніх ресурсів Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка http://urok.ippo.kubg.edu.ua/

Інтерактивні підручники Edera (математика, біологія, українська мова, історія України, фізика, географія, біологія)  https://www.ed-era.com/books/

Мультимедійні підручники КМ Медіа (з відео і можливістю читати на телефонах) http://kmmedia.com.ua/books/

Українська програма – каталог е-підручників, відео, аудіокниг для школи http://ukrprog.com/

Розумники – придбання (диски та скачування з сайту) ліцензійних МОН е-підручників (педагогічні програмні засоби, тести, лабораторні практикуми та інше) http://rozumniki.net/

Нова школа – навчальні диски для школярів (каталог ресурсів  з усіх предметів) http://novashkola.com.ua/

Електронні версії підручників https://e-pidruchnyky.net/

 

 

Швець Ольга Вікторівна, 0958464103