«Методична скарбниця»

Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу особистості учня

Пропонована схема розроблена на основі досліджень особистості важковиховуваних школярів вітчизняними вченими з метою надання допомоги педагогічним працівникам з визначення місця такого учня в колективі, а також особистісних якостей з точки зору можливостей перевиховання. Вона націлює на багатоплановий підхід при вивченні особистості учня і зобов’язує підійти до характеристики з різних ­боків. Схема пристосована перш за все …

Міжнародний День Миру Ми – діти світу

Під гаслом “Разом на благо миру: повага, безпека та гідність для всіх” було проведено в НВК №1 свято Миру, мета якого, показати учням маштаб небезпеки війни, яка загрожує людству, сприяти формуванню у підлітків соціального оптимізму, віри в перемогу людського розуму. На 14 жовтня припадає одразу три великих свята – День Козацтва, свято Покрови Пресвятої Богородиці …

Загальні критерії оцінювання

Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями. Сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку. Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний із упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту …

Повідомлення, інформація та інформаційні процеси

Повідомлення Життя людини не можливе без спілкування, а спілкування здійснюються через повідомлення. Наведемо приклади деяких з них. Повідомленнями є: Картина Айвазовського І.К., сигнал світлофора, спів півня, смс-повідомлення, схема зупинок транспорту на картах, знак про проведення ремонтних робіт. Про що вони нам повідомляють? Отримання повідомлень людиною. Людина отримує повідомлення з навколишнього світу, використовуючи свої органи чуття. …

Шаблон плану уроку

Початок конспекту оформляється за загальною схемою. Спочатку  зазначаються: тема, мета заняття, його тип, методи і прийоми проведення, засоби наочності й технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до заняття література. Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути. Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування умінь і навичок: виконувати конкретну …

Підготовка до уроку

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО УРОКУ  «Учитель готується до кожного уроку все життя… Така духовна і філософська основа нашої професії і технологія нашої праці: щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла» – ці слова В. Сухомлинського вiдображають сутнiсть професiйної дiяльності педагога, яка зумовлює необхiднiсть щоденно і систематично працювати над собою: розвивати свої інтелектуальні …

Компетентнісні завдання

Компетентнісні завдання, їх типи Одним з найбільш ефективних видів організації навчального матеріалу, що відповідає сучасним вимогам, є компетентнісний (в деяких джерелах – комплексна, інтегрована) завдання компетентнісні завданняможна визначити як форму організації навчального матеріалу, змодельовану у вигляді квазіжиттевої ситуації, покликану формувати предметні, міжпредметні і ключові компетентності учнів Цільове призначення компетентнісних завдань визначено трьома основними позиціями: формування …

Мова — це талісман людини і нації

Створена на світанку людської історії, мова розвивається, живе в кожному народі. За приблизними підрахунками, на земній кулі сьогодні 3 тис. мов, і кожна з них має право насвоє існування, на своє життя, бо мова — це той інструмент, який об’єднує націю, народ у єдине ціле. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати. …