Безпека життєдіяльності

У посібнику розглядаються основи безпеки життєдіяльності як комплексу взаємозв‘язків у системі «людина – життєве середовище», основні терміни та визначення, джерела небезпеки, причини виникнення, класифікація надзвичайних ситуацій та заходи,
спрямовані на їх запобігання. Особлива увага приділяється природним, техногенним, соціальним та соціально-політичним загрозам, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характеру їх проявів і дії на людей, тварин, рослин та об‗єкти економіки, поведінковим
реакціям населення у разі надзвичайних ситуацій.
Розглядаються питання застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення то розвитку надзвичайних ситуацій, концепція прийнятного (допустимого) ризику, якісний та кількісний аналіз небезпек, на підставі чого вивчається менеджмент безпеки, ідентифікація небезпек, оцінка рівня ризику, декларування промислової безпеки, ліцензування діяльності об‘єктів підвищеної небезпеки та страхування відповідальності за завдану шкоду. Розглядається порядок надання інформації про надзвичайну ситуацію, поведінка та дії в цих умовах, управління за умов надзвичайної ситуації, організація ліквідації надзвичайних ситуацій, надання першої долікарської допомоги потерпілому.
Розрахований на студентів та викладачів при вивченні дисциплін, пов‘язаних з питаннями безпеки таких як «Безпека життєдіяльності». «Охорона праці», «Промислова безпека», «Цивільний захист» тощо. Може бути використаний на курсах підвищення кваліфікації представників галузевих міністерств, вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, імназій.