Циклограма роботи класного керівника

Маючи безліч справ та обмаль часу, класний керівник, аби не загубитися у потоці подій та завдань, звертається до такого інструменту, як циклограма роботи Класний керівник — всебічно розвинена особистість, яка володіє навичками соціального педагога, практичного психолога, наставника. Серед головних завдань класного керівника: формування учнівського колективу створення умов для розвитку особистості кожного учня надання допомоги учням щодо реалізації соціальних функцій та розв’язання проблем, з якими вони стикаються організація та здійснення заходів щодо формування в учнів мотивації вести здоровий спосіб життя, виховання в них толерантності і поваги до себе, людей, які їх оточують, довкілля створення атмосфери, сприятливої для навчання, творчості, спілкування профілактика правопорушень, бездоглядності. Здебільшого ці завдання лежать в основі циклограми діяльності класного керівника. Виховна робота Організація виховної роботи з учнями є одним із головних завдань класного керівника. Щоб вона була вдалою: враховують вікові особливості учнів беруть до уваги заходи, які були здійснені у попередній період виховної роботи. Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1253-qqq-17-m3-28-03-2017-u-pomch-klasnomu-kervnikov-tsiklograma-dyalnost

Ознаками вдалої виховної роботи у класі є: активність учнів, участь у класних і загальношкільних заходах, спортивних, патріотичних та доброчинних акціях здобуття учнями перемог на різноманітних конкурсах і науково-практичних конференціях високий рівень вихованості учнів. Результатом виховної роботи має бути: інтеграція виховної роботи в класі у виховну систему школи, батьківських організацій, учнівського самоврядування проведення психолого-педагогічних консультацій і тренінгів для учнів та батьків спільно з практичним психологом зменшення чисельності «важких» підлітків наявність в учнів стійких пізнавальних інтересів усвідомлення учнями важливості здорового способу життя повага учнів до культурної спадщини свого народу. Робота за циклограмою Класний керівник щоденно: перевіряє відвідування учнями його класу уроків з’ясовує у батьків причини відсутності учнів, які не заявилися на уроках заповнює класний журнал. Більшість справ повторюються із завидною періодичністю. Тому чимало своїх справ класний керівник може розподілити у циклограмах:

Завантажити (DOC, 26KB)